Рыскелді Мырзабекова Қазіргі заман кезіндегі Азия Африка елдерінің тарихы (1918–1945). I бөлім

Цена: 238 руб.

Подробнее

Оқу құралында 1918–1945 жылдары Азия Африка елдерінде орын алған тарихи оқиғалар осы оқиғалардың басы-қасында болған тарихи тұлғалардың рөлі қызметі ашып көрсетілген. Авторлар басты назарды Азия Африка елдерінде капиталистік құрылыстың орнауы бекінуі жəне отаршылдық басқарудың форма лары тəсілдеріне аударған. Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы тарих, халықаралық қаты – настар факультеттерінің студенттері магистранттарына, док торанттарына жəне оқытушыларына арналған.

Ваза На Высокой Ножке Для Цветов

Рыскелді Мырзабекова Қазіргі заман кезіндегі Азия Африка елдерінің тарихы (1945–2012). II бөлім

Цена: 175 руб.

Подробнее

Оқу құралында 1945–2012 жылдары Азия Африка елдерінде орын алған тарихи оқиғалар осы оқиғалардың басы-қасында болған тарихи тұлғалардың рөлі қызметі ашып көрсетілген. Авторлар басты назарды Азия Африка елдерінде капиталистік құрылыстың орнауы бекінуі және отаршылдық басқарудың формалары тәсілдеріне аударған. Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы тарих, халықаралық қатынастар факультеттерінің студенттері магистранттарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

Sennheiser Pc 151

Коллектив авторов Қасымжанов Ағын. Өнегелі өмір. Ш. 32

Цена: 370 руб.

Подробнее

Бұл кітап қазақ халқының көрнекті философы, әлемге белгілі фарабитанушы ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Ағын Хайроллаұлы Қасымжановтың өмірі ғылыми мұраларына арналған. Кітапқа А. Қасымжановтың ғылыми, ұстаздық қызметін, білім ғылымға қосқан үлесін зерделейтін мақалалар, замандастары шәкірттерінің естеліктері, мұрағат құжаттары фотосуреттер еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға, ұстаздарға, студенттер ғылыми ізденушілерге арналған.

Владимир Викторович Таболин

Г. Қортaбaевa Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы

Цена: 324 руб.

Подробнее

«Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы» aтты оқу құрaлы түркі тілдерінің және жеке түркі тілдерінің дыбыс өзгерiстерi, түбiр мәселелерi грaммaтикaлық сипaты ортaқ жaқтaрын, ерекшеліктерін, морфологиялық формaлaры сaлыстырмaлы aспектіде қaрaстырғaн еңбек болып тaбылaды. Оқу құрaлындaғы мaтериaлдaр тұжырымдaр гумaнитaрлық фaкульттерде түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы, қaзaқ тiлiнiң тaрихи грaммaтикaсы, морфологиясы, синтaксисі бойыншa ғылыми курстaрдaн дәрiс оқудa, aрнaйы курстaр семинaрлaр өткiзуге, көмекшi оқу құрaлдaрын дaйындaудa септiгiн тигiзедi. Сондaй-aқ жинaқтaлғaн тiлдiк мaтериaлдaрды тaрихи этимологиялық зерттеулер лексикогрaфиялық еңбектерде де пaйдaлaнуғa болaды. Оқу құрaлы жоғaры оқу орындaрының оқытушылaры түркітaну, қaзaқ тілі әдебиеті, шет тілі: екі шет тілі мaмaндықтaрындa оқитын мaгистрaнттaр бaкaлaврлaр, соны қaтaр PhD докторaнттaры ізденушілерге, сондaй-aқ жaлпы тіл мaмaндaрынa aрнaлaды.

Пуговицы С Якорем Для Бушлата

Printio Хи-

Цена: 573 руб.

Подробнее

Сумка.

Пляжный Домик Стефани Лего Купить

Printio Хи-

Цена: 573 руб.

Подробнее

Сумка.

Картинки Pusheen The Cat

Printio Хи-

Цена: 1134 руб.

Подробнее

Лонгслив — цвет: БЕЛЫЙ, пол: МУЖ.

От Косяка До Штанги

Printio Хи-

Цена: 2650 руб.

Подробнее

Свитшот унисекс хлопковый — цвет: ЧЁРНЫЙ.

Defender Cln 30598

Printio Супер пи

Цена: 1196 руб.

Подробнее

Майка классическая — цвет: БЕЛЫЙ, пол: МУЖ.

Витюгов Французская Защита Полный Репертуар

Printio Супер пи

Цена: 890 руб.

Подробнее

Футболка классическая — цвет: БЕЛЫЙ, пол: ЖЕН.

Чехол Для Гладильной Доски Фикс Прайс

Printio Хи-

Цена: 890 руб.

Подробнее

Футболка классическая — цвет: БЕЛЫЙ, пол: ЖЕН.

Printio Хи-

Цена: 675 руб.

Подробнее

Детская футболка классическая унисекс — цвет: БЕЛЫЙ, пол: МУЖ.